Download algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

GHU-uitgeverij, gevestigd te Zetten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Centraal Gelderland , onder nummer 10032571, aldaar gedeponeerd.

Artikel 1:

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons aangeboden artikelen.

Artikel 2:

Iedere koper wordt geacht deze voorwaarden gelezen te hebben, alvorens over te gaan tot kopen. Zodra men een bestelling definitief bevestigd gaat men hiermee akkoord.

Artikel 3:

De prijzen van de artikelen zijn door ons bepaald, hiervan zal niet worden afgeweken en zijn inclusief BTW. De prijzen bij de artikelen zijn in Euro`s en inclusief verzendkosten.

Artikel 4:

De bestelde artikellen zullen binnen vijf werkdagen nadat de betaling bij ons is binnengekomen per postnl naar u worden verzonden.

Artikel 5:

GHU-uitgeverij is niet verantwoordelijk voor het eventueel zoek raken c.q. niet aankomen van de door ons verzonden artikelen. Indien u uw verzending of aangetekend en of verzekerd verzonden wilt hebben dient u dit duidelijk bij de aankoop aan te geven.
De kosten hiervoor worden via een aparte factuur aan u doorbelast. 

Artikel 6: een bestelling is bindend na bevestiging via de email.